Segerstads fyr


Position N5622, O1634
Ca 12 nm NO Ölands södra udde

Fyren, såväl som fyrmästarbostaden och trädgården, uppfördes 1883 och är alltjämt i drift.

Fyrmästare, fyrvaktare och annat boende vid Segerstads fyr:

Fyrmästare år antal personer i familjen
Mattias Hansson 1883-1901 7
Axel Fabian Dahlgren 1901-1904 5
August Albert Edler 1904-1910 3
Carl Gerhard Hagström 1910-1926 10
t.f. Nils Aldén 1926-1927 1
Karl Olof Walfrid Allner 1927-1937 4
Karl Reinhold Olin 1937-1941 4
Georg Johan Em. Walton 1941-1945 3
Karl Severin Petersson 1945-1951 5
Hugo Ferdinand Åström 1952-1963 4
Erik Albert Linderoth 1963-1967 2

Från Segerstad avflyttade Linderoth den 19:e juni 1967. Fyren var nu helautomatiserad. Tillsynen handhavdes av fyrmästaren från Ölands södra udde.
Nu på 2000-talet görs endast årliga kontroller.

Fyrvaktare år
antal personer i familjen
Peter Olsson 1883-1897 6
Axel Fabian Dahlgren 1897-1901 5
Walfrid Theodor Borgström 1901-1916 4
Karl Reinhold Olin 1916-1927 9

När Olin, den 18:e juli 1927, avflyttade från Segerstad hade fyrbelysningen ändrats till system AGA. Detta innebar att den ständiga vakthållningen uppe i fyrtornet blev indragen. Fyrmästaren blev i och med detta ensam att betjäna fyren och tillika tillsyningsman över hela området.

Fyrplatsen har sedan 1967 varit sommarbostad i olika ägo. Särskilt får framhållas arkitektparet Carlström som dubblerat antalet fönster i de tidigare rätt så mörka lägenheterna samt paret Ljungdahl som bl.a. renoverat en hel del.

Den 1:e maj 1994 blev det åter fast boende vid fyren i och med att Christian Cederroth flyttade ned.
Välkommen att besöka mig!

Förlisningar

En mängd fartyg förliste före fyrens uppförande, bl.a. kan nämnas Regalskeppet Kronan, funnet av Anders Franzén på 80-talet och minsveparen Catspaw från kriget.
Bybornas intresse i förlisningar stod icke att ta miste på! Mer finns att läsa i " Ett hundra år i Segerstad" från Segerstads hembygdsförening. Citat därur kommer att läggas ut på denna sida.

Fyrfakta

Startår: 1883.
Fyrskenet mätte vid starten 22 000 Hefnerljus*, ljusvidden omfattade 14 distansminuter. Den var utrustad med en 3:e ordningens lins med fotogenlampa. Den visade rött ljus mellan land och fritt vatten såväl mot norr som söder.
Linsen drevs runt av ett urverk och fyrkaraktären var tre blixtar var 15:e sekund.
1908 byttes till luxljus och något senare målades den tidigare gråfärgade fyren vit.
AGA-ljus (Dahlénljus med gas) installerades 1927, vilket avsevärt ökade ljusstyrkan. Man övergick samtidigt till enmans-betjäning.
Elektrifiering och helautomatisering skedde 1967. Man bytte då till en 4:e ordningens fast lins och fyren avbemannades.
Fastboende sedan 1994.

*Hefnerenhet (HK). 1 candela (cd) = 1.09 HK. Ljusstyrkan var alltså ca 20 183 cd.

Källor:
Ett hundra år i Segerstad 1870-1970, Upptecknat av en sockenbo. Segerstads Hembygdsförening.
Årtal korrigerade av Margaretha Åström Petersson, dotter till Hugo Åström och boende vid fyren till och med 1960.
Rietz, Magnus & Sellman, Harry: Svenska Fyrar. 1999. Fischer & co., Stockholm.